Linkit

Tässä on hyödyllisiä tietolähteitä Rukajärven suunnan asioista kiinnostuneille.

Tietolähteitä sotahistoriaa tutkiville

Rukajärven suuntaan ja sen historiaan liittyviä verkkosivuja

Maanpuolustuksen parissa toimivia tahoja

Sotahistoriallisia käyntikohteita

Sotahistoriallisessa perinnetyössä toimivia tahoja

Yhteistyökumppaneita