Sotaa erämaassa – seminaari ja konsertti

Sotaa erämaassa – Kenr.luutn. Ermei Kannisen muistoseminaari 21.10.2023 klo 11.00 alkaen. Seminaari yhteistyössä, RadioSandels, Lieksan Matkailuoppaat ry, Jongunjoen Kyläyhdistys ry ja Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Kenr. luutn. Ermei Kanninen (s.19.10.1922 – 12.11.2015) oli yhdistyksemme perustajajäsen. Hän jäi eläkkeelle Pääesikunnan päällikön tehtävistä v. 1982. Yhdistyksemme perustajajäsenenä hän osallistui yhdistyksemme toimintaan haluten ensinnäkin jatkaa sotahistoria-aineiston keräystyötä ja hän halusi, että tuo kerätty aineisto tallennettaisiin pysyvällä tavalla. Tämän vuoksi käytiin neuvotteluja aineiston tallentamiseksi sekä Kannallisarkiston, että myös puolustusvoimien kanssa.

Kanninen halusi, että erämaasodan kokemukset tulisi sisällyttää puolustusvoimien varusmies- mutta myös sotilaskoulutuksen osaksi. Kenr. Kannisen tavoitteiden mukaisesti järjestämme seminaarin minkä aiheeksi olemme valinneet ”Sotaa erämaassa”.

Kanninen kävi Kadettikoulun jatkosodan aikana 1942–1943 ja Sotakorkeakoulun 1953–1955. Hän opetti Kadettikoulussa 1946–1952 ja Taistelukoulussa 1955–1956. Apulaissotilasasiamiehenä Ranskassa hän toimi 1956–1957. Porin prikaatissa hän toimi komppanianpäällikkönä ja pataljoonankomentajana 1957–1958. Toimistoesiupseerina hän työskenteli 1958–1963 pääesikunnassa. Hämeen ratsujääkäripataljoonaan hän oli sijoitettuna 1963–1965. Sotilasasiamiehenä hän oli sijoitettuna Pariisiin ja Brysseliin 1965–1967. Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä hän toimi 1967–1971. Päämajamestarina Kanninen palveli 1971–1974. Yleisesikunnan päällikkönä hän oli 1974–1978. Pääesikunnan päällikkönä hän toimi 1978 –1982. Hän vaikutti muun muassa alueellisen puolustusjärjestelmän rakentamiseen ja kalustohankintojen kehittämiseen.

Luonnoitsijat:

Pentti Kärkkäinen on Rukajärven suunnan taisteluitten ehdoton asiantuntija. Hänen tietonsa perustuvat omakohtaisiin arkistotutkimuksiin. Pentti Kärkkäinen on käsitykseni mukaan yhdistyksemme jäsenistä Leevi Kuokkasen jälkeen toiseksi eniten käyttänyt aikaansa arkistotutkimuksiin. Pentti Kärkkäisen ansioksi katson, että tuo aineisto on tullut suurelta osalta yhdistyksemme käyttöön ja nyt se hyödyntää yhdistystämme uudella tavalla – luennon aihe on: *Erämaasodan kenttävartiolinjan merkittävimmät tukikohdat ja niissä käydyt taistelut”.

Antti Rasilo julkaisi isänsä Osmo Rasilon sodanaikaisiin tarkkoihin muistiinpanoihin perustuvan kirjan, missä hän kertoo mm. Kenttävartiolinjan yhdestä merkittävimmästä ”Joen” puolustustaistelusta 20.8. ja 13.9.1943.

Seminaari kahdessa paikassa: Kenr. ltn. Ermei Kannisen muistoseminaari pidetään tällä kertaa samana päivänä kahdessa eri paikassa. Luennot autenttisessa ympäristössä Rukajärven tien varrella Jukolan Motti -pirtissä ja konsertti Lieksan Rukajärvi-keskuksessa ”Team historian vuosikymmenet” ryhmän toimesta. Konsertin ohjaus, suunnittelu ja juonto Jatta Kettunen. Ryhmässä esiintyvät Ritva Kilpeläinen, Ritva Malinen, Pertti Ohtonen, Teuvo Ja Jatta Kettunen.

”Vastuunottoa ja harkintaa” kirjaa voi ostaa Antti Rasilolta tilaisuuden yhteydessä.

TERVETULOA

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry – lisätietoa nettisivuilta

www.rukajarvikeskus.fi  –  www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi

Mahdolliset yöpymiset – lähellä Jukolan Motti -pirttiä: Jongunjoen Matkailu Oy, Kivivaarantie 21, 81970 Lieksa, Varaukset p. 0400-949215, sp. info@jongunjoenmatkailu.com  

Seminaari autenttisessa Rukajärven tien kohteessa. Nyt uusin aihein ja aivan uudesta näkökulmasta – kannattaa tulla kuulemaan ja kokemaan todella puhutteleva konsertti. Jukolan Motti -pirtti täyttyi ”Sandelssin joukoista” Kuva v. 2018 – TJT. Jukolan Motti -pirtti täyttyi ”Sandelssin joukoista” Kuva v. 2018 – TJT.