SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN PERINNESÄÄTIÖN SOTAHISTORIAN PALKINTO PASI TUUNAISELLE

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty FT Pasi Tuunaiselle hänen kirjastaan Tahtojen taisto. Palkinnon suuruus on 5.000 euroa ja se myönnettiin nyt viidennen kerran.

Kuvassa vasemmalta: Pasi Tuunainen, Olli Harinen, Marja Nordberg, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön varapuheenjohtaja Pekka Kouri, Göran Lindgren ja säätiön puheenjohtaja Sami Sihvo.   Säätiön myönsi varsinaisen sotahistorian palkinnon lisäksi myös kunniamaininnan Harisen, Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirjoittamalle Talvisodan Ässä –rykmentti –kirjalle. Erkki Nordbergin puolesta palkinnon nouti hänen leskensä Marja.
Kuvassa vasemmalta: Pasi Tuunainen, Olli Harinen, Marja Nordberg, Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön varapuheenjohtaja Pekka Kouri, Göran Lindgren ja säätiön puheenjohtaja Sami Sihvo.
Säätiön myönsi varsinaisen sotahistorian palkinnon lisäksi myös kunniamaininnan Harisen, Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirjoittamalle Talvisodan Ässä –rykmentti –kirjalle. Erkki Nordbergin puolesta palkinnon nouti hänen leskensä Marja. Kuva Janne Kosonen.

 Palkinnon perusteluissa valintatoimikunta toteaa seuraavaa:

– FT, dosentti Pasi Tuunainen on talvisodan, erityisesti Kainuun, taisteluihin liittyvän historiantutkimuksen keskeisiä asiantuntijoita Suomessa. Vuonna 2010 ilmestyneessä kirjassaan Tahtojen taisto Tuunainen paneutuu 9.Divisioonan taisteluihin Suomussalmen ja Kuhmon alueilla. Taistelut ovat kansainvälisesti tunnettuja, esimerkkinä legendaarinen Raatteentien taistelu.

Talvisodan taisteluiden tapahtumahistoria on kirjoitettu auki useita kertoja lukuisissa eri teoksissa. Tuunainen avaa kirjassaan aivan uuden näkökulman teeman mukaisiin taisteluihin. Teoksessa keskitytään yhtymän, siis tässä tapauksessa 9. Divisioonan, johtamiseen talvisodan keskeisissä taisteluissa.

Sotahistorian kirjoituksessa taisteluissa onnistuminen ja epäonnistuminen luetaan yleensä lopputuloksesta riippuen joko joukon komentajan ansioksi tai häpeäksi. Tuunainen ei sorru kirjassaan tämän tyyppiseen yksipuolisuuteen, vaan tarkastelee johtamista komentajan ja esikuntapäällikön, siis jääkärieversti Hjalmar Siilasvuon ja kapteeni Alpo K. Marttisen, välisen vuorovaikutuksen kautta. Kuten kirjan otsikosta Tahtojen taisto voi arvata, teos paneutuu kahden voimakastahtoisen upseerin henkilösuhteiden ja toiminnan kautta 9. Divisioonan operaatioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Sisältö ja kirjoitustyyli sopivat niin historiasta kiinnostuneen lukijan kuin ammattisotilaan lukemistoksi.

Johtajien ja toiminnan käsittely on viileän analyyttistä eikä Tuunainen sorru jumalalliseen jälkiviisasteluun kuten tämän tyyppisessä työssä kovin helposti käy. Teksti keskustelee mielenkiintoisesti aiemman tutkimuksen tulkintojen kanssa perustellen Tuunaisen omia näkemyksiä sangen vakuuttavasti. Lähdepohja on korkeatasoiselle historiantutkimukselle esimerkiksi kelpaava.

Pasi Tuunaisen pääavaus talvisodan taisteluiden käsittelyyn uudesta ja tuoreesta näkökulmasta on onnistunut. On toivottavaa, että tämän tyyppinen viileän analysoiva tutkimus saisi laajemminkin tilaa populismia kumartavien kirjoittelujen rinnalla.

Kunniamaininta Ässä-rykmentin historialle

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö myönsi myös kunniamaininnan, joka palkittiin 1500 eurolla. Kunniamaininta myönnettiin Olli Harisen, Göran Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirjoittamalle Talvisodan Ässä-rykmentti –kirjalle. Perusteluissa kirjasta todetaan: – Suomen sotiin liittyvä historiankirjoitus pitää sisällään lukuisan määrän eri joukko-osastojen historiateoksia. Osa on puhtaasti historiikkejä joiden kuvaukset avautuvat parhaiten joukkoon kuuluneille sotilaille. Niitä ei ole tarkoitettukaan varsinaisesti syvällisiksi sotiemme tapahtumiin liittyviksi historian tutkimuksiksi. Toisessa ääripäässä ovat tutkimuksellisesti laadukkaat analyysit määrätyn joukon sotatiestä. Selvää on kuitenkin se, että joukko-osastojen historiat tai historiikit ovat osa sotien ajankuvaa, jossa muistelukset ja päiväkirjat antavat usein paperinmakuisia asiakirjoja moniulotteisemman kuvan ”kentän” tuntemuksista.

Vuonna 2010 ilmestynyt kirja Talvisodan Ässä-rykmentti on helsinkiläisjoukosta ja sen sotatieteistä kirjoitettu lajityypissään hyvä teos, joka ansaitsee tulla mainituksi. Kirjoittajakolmikko kykenee paneutumaan ”Sörkän sällien” sotataipaleeseen sangen maanläheisesti ja moniulotteisesti. Joukko-osastojen historiateoksille on tarve ja paikka. Käsillä oleva teos on tästä omassa sarjassaan laadukas esimerkki.

Päätöksen palkittavasta työstä teki säätiön hallitus erillisen valintatoimikunnan esityksestä. Valintatoimikuntaan kuuluvat säätiön hallituksen edustajina pääsihteeri Pekka Kouri (valintatoimikunnan puheenjohtaja) ja Harri Westerlund sekä historiatutkimuksen asiantuntijoina professori Vesa Tynkkynen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja VTT Harri Korpisaari.

Perinnesäätiön sotahistorian palkinnon sai vuonna 2006 FT Lasse Laaksonen, vuonna 2008 ST Pentti Airio ja vuonna 2010 VTT Harri Korpisaari. Kaksi vuotta sitten palkinto myönnettiin elämäntyö – palkintona professori Ohto Manniselle. Tällä kertaa palkittava teos valittiin vuosina 2010 – 2014 valmistuneista sotahistorian töistä. Seuraavan kerran sotahistorian palkinto jaetaan vuonna 2016.

***

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö on vuonna 1973 perustettu säätiö, jonka tärkein tehtävä on Suomen Marsalkka Mannerheimin muiston vaaliminen. Lisäksi säätiö tukee taloudellisesti Suomen sotia koskevan sotahistorian tutkimustyötä sekä suomalaisten upseerien koulutusta. Säätiön puheenjohtajana toimii kenraalimajuri Sami Sihvo.

Lisätietoja Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinnosta antaa säätiön asiamies Janne Kosonen, puh. 050 5810 819 tai www.mannerheiminperinnesaatio.fi .

FT, dosentti Pasi  Tuunainen on Rukajärven suunnan historiayhdistyksen jäsen sen perustamisesta alkaen. Yhdistys perustettiin Marskin Majalla 19.9.2009.