Toiminnan tukeminen – yhdessä olemme vahvempia!

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen toiminta perustuu talkootyöhön. Silti yhdistykselle syntyy toiminnasta paljon kustannuksia. Esimerkkinä mainittakoon toimitilakustannukset, julkaisujen painattaminen, matkakulut jne. Vaikka jäsenten tuki ja osallistuminen toimintaan on ollut erittäin kiitettävää, ei niiden avulla kuitenkaan ole pystytty suoriutumaan kaikista velvoitteista.

Yhdistyksellä on ollut perustamisensa jälkeen mittavia investointeja, joita osaksi on jouduttu rahoittamaan lainavaroin.

 Poliisihallitus on myöntänyt yhdistyksellemme valtakunnallisen rahankeräysluvan 24.5.2019. Luvassa määrätty rahankeräystili on Osuuspankki: FI02 5723 0220 2696 12,  OKOYFIHH.

Poliisihallituksen päätöksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot: 

1) rahankeräysluvan saaja, 2) rahankeräysluvan myöntäjä, 3) luvan numero ja myöntämisajankohta, 4) keräyksen toimeenpanoaika,  5) keräyksen toimeenpanoalue, 6) kerättävien varojen käyttötarkoitus, 7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää ja 8) käytännön toimeenpanija.

Yllä olevat tiedot ilmenevät tarkemmin poliisihallituksen rahankeräysluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä, minkä voi lukea TÄÄLTÄ sekä oheisesta ilmoituksesta:

Luettelo yhdistyksen investoinneista:

Rukajärven tie ja opasteet, Lieksan ja Iisalmen Rukajärvi-keskusten perustaminen, Jukolan Motti -pirtin rakentaminen, Lieksan Rukajärvi-keskuksen kiinteistön hankinta ja peruskorjaus sekä näyttelyitten uusiminen, tykkikatokset Lieksassa sekä tietojärjestelmät Epookki.fi ja heijoe.fi.