Tenho Tikkanen Iisalmen Rukajärvikeskuksen avajaisissa

Arvoisa Herra Marsalkka, kunnioitetut Rukajärven suunnan veteraanit, kutsuvieraat, hyvät läsnäolijat. Tuon aseveljenne Rukajärven veteraanien, reservin majuri Pentti Perttulin sekä kenraalimajuri Ermei Kannisen terveiset, jotka eivät korkeasta iästään johtuen voineet osallistua tähän tilaisuuteen.

Talvisodan päättymisestä tulee kuluneeksi 74 vuotta. Pentti Perttuli täyttää tänään 98 vuotta. Pyydän, että lähetämme hänelle yhteisen onnittelutervehdyksen.

Huojentava hetki. Sota on juuri päättynyt, 2./Rj.P6:n ja 3./Rj.P6:n päälliköt kapteeni Tuominen (oikealla) ja kapteeni Perttuli tulevat komentoteltasta aselevon solmimisen jälkeen 4.9.1944. Rukajärven suunta 1944.09.04
Huojentava hetki. Sota on juuri päättynyt, 2./Rj.P6:n ja 3./Rj.P6:n päälliköt kapteeni Tuominen (oikealla) ja kapteeni Perttuli tulevat komentoteltasta aselevon solmimisen jälkeen 4.9.1944. Pentti Perttuli on Rukajärven suunnan historiayhdistyksen perustajajäsen.

Rukajärven suunta on tuttu käsite Ylä-Savon, Kainuun ja Pielisen-Karjalan paikkakuntien väestölle Jatkosodan ajoilta, mutta valtakunnallisesti se kohosi tunnetuksi vasta Rukajärven tie-elokuvan myötä vuonna 1999, joka nosti esille myös Rukajärven suunnan poikkeuksellisen aktiivisen veteraanitoiminnan työn tulokset. Tuskinpa miltään muulta rintamaosalta on koottu niin suurta määrää veteraanimuistelmia kuin juuri Rukajärveltä. Suunnan perinnetyöllä on pitkät perinteet. Se käynnistyi Lieksan ”Jotos” muistomerkin pystyttämisellä v. 1966. Hanke käynnisti jatkuvat veteraanitoimikunnan nimissä toteutetut Rukajärven suunnan veteraanipäivät eri paikkakunnilla, ensin Lieksassa sitten Kajaanissa, Sotkamossa, Kuhmossa ja täällä Iisalmessa. Historiikkitoimikunta perustettiin v. 1986 Nurmeksessa. Raappanan puisto v. 2007 ja vihittiin v. 2011 Rukajärven tie opasteineen. Lieksan Rukajärvikeskus aloitti 1.7.2013 ja nyt olemme avaamassa keskusta Iisalmeen. Kaikki edellä mainittu toimeliaisuus pohjaa veteraanien itsensä aloittamaan ja sen jälkeen heidän ohjaamaansa työhön.

Meille nuoremmalle sukupolvelle, veteraanien lapsille, on suuriarvoista jatkaa teidän aloittamaanne veteraaniperinteen tallennustyötä ohjauksessanne. Jo nuorena kuulin isäni puhuvan suunnan asioista, yhteisistä juhlistanne ja tapaamisistanne.

Esikuvanne, aseveljet, ylipäällikkönne, suunnan komentaja ja Rukajärven suunnan yhteishenki, näitä muistoja vaalitte. Silloin kun te kokoonnutte, yhteiset muistot palaavat. Pystyttämänne Rukajärven suunnan muistomerkit, keräämänne muistelmat, Rukajärven asevelimerkki, Marskin Maja, Raappanan Maja, kohoavat ja tuovat arvokkaita muistoja mieliinne. Ne ovat aseveljellinen kunnianosoitus Suomen Marsalkan ja komentajanne E. J. Raappanan ja koko Rukajärven veteraaniperinteen muistolle. Tunne on käsin kosketeltavissa,  aivan kuin nytkin kaikki istuisimme Herra Marsalkka, Teidän vieraananne hänen pöydässään arvopaikalla. Kertomuksenne ovat arvokas lahja myös omaisillenne. Esimerkkinne osoittaa,  että maata kannattaa puolustaa. Jos mikä, niin juuri tämä on parasta sodanvastaista perinnetyötä. Siksi meidän tulee muistella ja vaalia perinteitä aitoina ja oikeina, sellaisina kuin olette ne kokeneet. Teidän osaksenne koitui ihmiselle kamalin, olitte mukana maailmanhistorian surullisimmassa näytelmässä, jossa niin monet menettivät kalleimpansa, oman henkensä, isänsä tai äitinsä. Sitä suremme, mutta yhdessä muistellen suru muodostuu voimavaraksi. Aivan kuin olette sen itse osoittaneet ja maata taidolla rakentaneet.

Juuti avatun Iisalmen Rukajärvikeskuksen kadunpuoleinen julkisivu.
Juuri avatun Iisalmen Rukajärvikeskuksen kadunpuoleinen julkisivu.

Lausuin Lieksan keskuksen avajaispuheessani: Kaikki alkoi Kajaanista 5.9.2008. Kenraaliluutnantti Ermei Kanninen ja hänen veteraaniveljensä Pentti Perttuli pyysivät meitä nuoremman sukupolven edustajia osallistumaan aktiivisesti veteraanityöhön, annoitte meille ohjeita. Tuon tilaisuuden jälkeen perustimme Rukajärven suunnan historiayhdistyksen ja eräässä tilaisuudessa lausuin, että tavoitteemme on jatkaa teidän aloittamaanne veteraaniperinteen keräystyötä ja pystyttää Rukajärvikeskus. Totesin, että te rakensitte liki 20.000 Rukajärven rintaman sotilaalle asunnot vajaassa vuodessa sodankäynnin ohella. Mainitsin, että olisimme kovin mitättömiä tekijöitä, jos emme saa pystytetyksi vuoteen 2014 mennessä, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Jatkosodan päättymisestä, usean vuoden aikana, yhtä rakennusta – Rukajärvikeskusta. Nyt tältä paikalta minulla on ilo todeta, että aloittamanne veteraanien perinnetyön tuloksena Rukajärvikeskus avaa ovensa Lieksan lisäksi myös täällä Iisalmessa. Tänne sijoitamme Teidän Rukajärven suunnan veteraanien ja lottien kertomat muistelmat. Täällä Teidän jälkeinen sukupolvi saa tietoa rintamaoloista. Uskomme vakaasti, että Rukajärvikeskuksista muodostuu elämyksellinen kansallinen suosittu matkailukohde, mikä samalla edistää kotimaanmatkailua ja parantaa tämän seudun elinoloja.

Kutsumme kaikki suomalaiset tutustumaan Rukajärvikeskukseen  ja Rukajärven tiehen, joka oli teille arvoisat veteraanit ainut ja vaarallinen huoltotie. Rintamalinja oli kaukana yli 250 kilometrin päässä. Rukajärvikeskus tulee antamaan aidon kuvan erämaasodankäynnistä.

Lieksaan kansallismaisemaan sijoittuu monikerroksinen sota- ja kulttuurihistoria, niin myös tänne Iisalmeen. Juhani Ahon ja Koljonvirran taistelujen museot ja lisäksi vielä viereinen Evakkokeskus. Nähtävää ja tutustumiskohteita riittää vaativillekin matkailijoille. Lieksan keskus sijoittuu Runon ja Rajan tien varteen. Iisalmen keskus puolestaan Suomen vilkkaimman matkailureitin eli Viitostien varrelle ja lisäksi Iisalmi on risteyspaikkakunta.

Iisalmen keskuksen tiimoilta käytiin keskustelua. Julkisen keskustelun perusteella saattoi päätellä, että keskuksesta oli syntynyt pientä kilpailua. Yllättävintä oli kuitenkin se, etteivät Ylä-Savon paikkakunnat asettuneet toistensa tielle poikkiteloin, vaan kovin vastustus tuli aivan muualta. Ylä-Savossa Kiuruveden ja Iisalmen yrittäjät asettuivat yksimielisesti tukemaan hanketta, Kiuruvetinen yritys LennArt on Iisalmen Seurahuoneen yhteistyökumppani pitkäjänteisen sopimuksen kautta. Iisalmen kaupunki on merkittävästi edesauttamassa hankkeen toimintaa ja Osuuspankki Poppia tukee hankettamme, josta kuulemme yksityiskohtaista tietoa pian tässä tilaisuudessa. Tätä myönteistä Ylä-Savon ilmapiiriä pidän erityisen merkittävänä tekijänä. Se ei ole pelkkää puhetta, vaan on todellinen kunnianosoitus sotiemme veteraaneille.

Suururakka on valmistumassa, aloitteen Rukajärven tien rakentamisesta olemme saaneet Teiltä arvoisat Rukajärven veteraanit. Osoittamanne esimerkin voimin, Rukajärvikeskus on syntynyt yhteisen yhdistyksemme piirissä. Se on laajan yhteistyön tulos, jonka käytännön työn ovat suorittaneet Rukajärven suunnan historiayhdistyksen, Ylä-Savon reserviläisten, sotaveteraanien, Lottaperinneyhdistyksen, sekä Sotilaspoikayhdistyksen jäsenet. Suorittaessamme olemme joutuneet vaivaamaan suurta määrää ihmisiä. Iisalmen kaupunkia sekä muita myötävaikuttaneita tahoja. Lahjoittajien ja meitä tukeneitten yhteisöjen nimet painetaan aikajärjestyksessä Rukajärvikeskuksen seinälle. Työ on suoritettu talkoovoimin, josta kiitos talkooväelle. Rukajärvikeskuksen talkootyöhön viimeisessä vaiheessa Lieksassa osallistui 50 henkilöä, mikä vastaa n. 150 henkilötyöpäivää. Iisalmessa vastaavasti talkootyöhön eri tavoin osallistui kaikkiaan 63 henkilöä, mikä vastaa vähän yli 160 henkilötyöpäivää, Iisalmessa yrittäjäperheen panos oli huomattava mikä ei näy luvuissa. Kiitämme erityisesti Risto Pehkosta, joka organisoi täällä upean opaskurssin, kiitos lottaperinneyhdistykselle, joka määrätietoisesti hankki hienon Rukajärven suunnan perinteitä sisältävän vitriinin keskukseen. Kiitosten luetteloa voisin jatkaa loputtomiin, niin upealla tavalla ”yhteiseen hiileen puhaltaen” täällä on työtä uutterasti tehty. Päätän kiitoksemme Lappalaisen yrittäjäperheen kaikkiin jäseniin, isä Reijo ja äiti Riikka-Leena, sekä lapset Esa-Mikko, Sanna-Riikka ja nuorimmainen Juho-Pekka, olette omakohtaisella esimerkillänne ohjanneet työtämme tässä upeassa salissa. Parhaat kiitoksemme Teille kaikille ja läheisillenne kuten myös koko yrityksenne henkilökunnalle.

Nuoren yhdistyksemme työ jatkuu tämän päivän jälkeen kahden Rukajärvikeskuksen suojissa. Tulevana vuonna näkee päivänvalon suunnan ensimmäinen joukko-osastohistoriateos. Sen on lupautunut kirjoittamaan sotahistorioitsija, rajakapteeni Tauno Oksanen. Luvassa on muutakin, veteraanijuna tuo veteraanit Jatkosodan päättymisen 70-vuotisjuhlaan, joka pidetään 5.9.2014 Lieksassa. Tavoitteemme on, että höyryjuna lähtee Kiuruvedeltä ja että Iisalmessa, Kajaanissa, Vuokatissa ja Valtimolla pidettäisiin veteraanijuhla. Nurmeksessa yöpyisimme ja aamulla siirtyisimme Lieksaan juhlapaikalle. Kiuruvedellä avaamme 4.9.2014 Kev.Os. 2:n valokuvanäyttelyn ja Lieksassa jo 1.6.2014 valokuvanäyttelyn ”Rautatiet Jatkosodan huoltotehtävissä, mikä on juhlaseminaarin aiheena 5.9.2014 pidettävässä juhlassa.

Meille hankkeen toteuttajille on suuriarvoista, että olemme saaneet Rukajärvikeskuksen avajaisiin veteraaneja. Ilman Teidän ja erityisesti veteraanien Pentti Perttulin ja Ermei Kannisen jo 5.9.2008 Kajaanin veteraanitapaamisessa käyttämää tiukkaa puhetta Rukajärven suunta käsitteen käytöstä ei olisi olemassa tätä tilaisuutta.