Yhdistykselle myönnettiin Pielisen Taitaja -arvonimi

Rukajärven suunnan historiayhdistys otti vastaan sunnuntaina 15.12. pidetyssä juhlassa kunniakirjan ja mitalin.

Pielisen Taitaja -arvonimen kunniakirjan ja mitalin luovutti Lieksa-Pielisjärvi seuran puheenjohtaja Matti Taponen, sen yhdistyksen puolesta vastaanottivat veteraani Olavi Tiittanen, Tenho Tikkanen, Jouko Martiskainen ja Ari Komulainen.
Pielisen Taitaja -arvonimen kunniakirjan ja mitalin luovutti Lieksa-Pielisjärvi-seuran puheenjohtaja Matti Taponen, sen yhdistyksen puolesta vastaanottivat veteraani Olavi Tiittanen, Tenho Tikkanen, Jouko Martiskainen ja Ari Komulainen.

Seuraavassa puheenjohtaja Tenho Tikkasen kiitospuhe kokonaisuudessaan.

Arvoisat veteraanit, arvoisa seuran puheenjohtaja, hyvät lieksalaiset.

Olemme suuresti kiitollisia osoittamastanne huomionosoituksesta myöntämänne perinteikkään Pielisen Taitaja -arvonimen johdosta. Yhdistyksenä pidämme huomionosoitustanne suuressa arvossa, siksi sen vastaanottajien joukossa on Rukajärven veteraani, Olavi Tiittanen ja lieksalaiset työnsankarit, Jouko Martiskainen ja Ari Komulainen, jotka vaivojaan ja aikaansa säästämättä ovat uurastaneet erityisesti Lieksassa monissa yhdistyksemme tehtävissä, mm. Rukajärvi-keskuksessa. Tulemme sijoittamaan tämän kunniakirjan Rukajärvi-keskukseen arvopaikalle.

Tämä kunnianosoitus velvoittaa meitä tekemään työtä tämän seudun ihmisten hyväksi jatkuvasti. Toivomme, että jo tuleva vuosi, jolloin tulee kuluneeksi 70 vuotta Jatkosodan päättymisestä Suomen ja neuvostoarmeijan välillä, toisi mukanaan huomattavia tuloksia ja yhteistyömme edistäisi seudun elinkeinotoimintaa ja parantaisi samalla työllisyyttä. Pari vuotta sitten nimetty Rukajärven tie ja viime kesänä avattu Rukajärvi-keskus yhdessä kauniin Lieksan kaupungin kulttuuri- ja luontokohteiden kanssa luo siihen erinomaiset edellytykset.

Teidän tukenne ja osoittamanne kunnianosoitus antaa meille huomattavasti lisää voimia ja kohottaa esitystemme painoarvoa, kun kehitämme alueen sotahistoriankohteita koko seutua hyödyntävinä matkailunähtävyyksinä.

Tulevana keväänä Rukajärven tien palvelutaso paranee merkittävästi, sinne tulee lisää opasteita ja rakennamme suurehkon laavun Jukolan Motin huoltokeskukseen. Änäkäisen salpaetuasemat luolastoineen pyritään kunnostamaan vuoden 2015 aikana ja työ alueen edelleen kehittämiseksi jatkuu tiiviinä tämän jälkeenkin.

Varsinainen voimainkoetus tulee olemaan vuoden 2014 syksyn valtakunnalliseksi kaavailemamme veteraanijuhla täällä Lieksassa. Veteraanit tukijoukkoineen pääsevät juhlaan höyryjunalla, juuri sellaisella, jota Te arvoisat veteraanit käytitte Jatkosodan raskaina vuosina jo yli 70 vuotta sitten tänne tullessanne ja niin kuin lomamatkoillannekin.

Pyydämme saada kiittää Lieksa-Pielisjärvi-seuraa Pielisen Taitaja -arvonimen myöntämisestä. Tämä arvonimi on samalla kunnianosoitus myös kaikille Rukajärven suunnan veteraaneille ja koko Suomen Suurelle Sukupolvelle, jota sodat koettelivat. Sotahistorioitsija Tauno Oksanen on kiteyttänyt asian ytimen osuvasti tuoreen kirjansa viimeisinä sanoina. ”Seuratkoon jokaisen suomalaisen kiitollisuus jäljellä olevien veteraanien lyheneviä askeleita ja ikuinen kunnia heidän kuolematonta tarinaansa Suomen historiassa.”

Toivomme Teille menestystä ja hyvää jatkoa työssä kotiseutunne hyväksi. Samalla toivotamme Teille kaikille Hyvää ja Rauhallista Joulua.

 Mikä Pielisen Taitaja -arvonimi on

Ylimetsänhoitaja Ilmari Karvonen esitti Lieksa-Pielisjärvi-seuralle, että se ryhtyisi antamaan ansioituneille kotiseutuihmisille ja seudun kehityksen edistäjille Pielisen Taitaja -arvonimen. Ensimmäiset arvonimet myönnettiin vuonna 1970. Tähän mennessä arvo on myönnetty 120 taholle.

Lieksa-Pielisjärvi-seuran tarkoituksena on sääntöjensä mukaan:

  • olla kehittämässä kotiseutua paikallisten erityispiirteidensä pohjalta,
  • parantaa elinympäristönsä laatua ja ihmisten viihtyvyyttä,
  • lisätä kotiseututietoutta, ylläpitää kotiseutuhenkeä ja voimistaa omatoimisuutta,
  • vaalia ja edistää kotiseudun kulttuuria.

Voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi seurassa on korostunut viime vuosikymmeninä myös tarve olla linkkinä ja yhdyssiteenä Lieksasta lähteneiden suuntaan.

Lieksa-Pielisjärvi-seurasta voi saada lisätietoa yhdistyksen kotisivuilta: www.lieksapielisjarviseura.net/