Rukajärvi-keskus otti YK:n päivänä vastaan arvokasta aineistoa

Kiuruveden Peltohovissa Rukajärvi-keskus otti sunnuntaina YK:n päivänä 24.10.2021 vastaan arvokasta sotahistoriallista aineistoa. Tällä kertaa perinteisessä kenraaliluutnantti Ermei Kannisen muistoseminaarissa lahjoituksena saatu aineisto esiteltiin juhlallisesti sotahistorioitsija Ari Komulaisen luennossa ”III/JR 31 sotatie”. Tämä mahdollistui, kun Pielavedellä syntynyt lääkintämajurin Arvi Tapio Kolehmaisen laaja aineisto oli ensin Ari Komulaisen toimesta tarkasti dokumentoitu. Mainittakoon, että Kolehmainen toimi Jatkosodan lopulla (1.6. – 13.11.1944) Er.P 7 pataljoonan lääkärinä, eli Ermei Kanninen oli tuon saman yksikön adjutantti.

Seminaariyleisö sai tutustua poikkeukssellisen hyvänlaatuiseen aineistoon.

Ari Komulainen digitoi valokuvat ja hän oli onnistuneesti esitelmänsä kuvittanut Kolehmaisen kuvin. Kolehmainen toimi Jatkosodan alussa 18.6.41 – 2.6.1943 III/JR 31 lääkärinä, minkä jälkeen hänet määrättiin ensin Pielaveden pataljoonan (III/JR 52) lääkäriksi ja vuoden 1944 alussa kuukauden ajan hän palveli lääkärinä myös JR 10:ssä.

Rukajärven suunnan historiayhdistykselle aineiston luovuttivat Tapio Kolehmaisen lähisukulaiset Pekka Hallikainen ja Teppo Salo. Kari Gråsten esitteli Kolehmaisen aineiston seminaariyleisölle yhdessä Ari Komulaisen kanssa.

Pekka Hallikainen kertoi, että Tapio Kolehmainen oli vaatimaton ja pidetty lääkäri niin Liperin kunnassa kuin myös sodassa. Liperin kunnanlääkärinä hän toimi 1.11.1946 – vuoteen 1973 saakka. Kolehmainen oli Liperin ensimmäinen kunnanlääkäri. Hänen eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Liperiin palkattiin 6 kunnanlääkäriä. Vuonna 1973 hän jäi eläkkeelle, jolloin hänet valittiin suosituimmaksi liperiläiseksi. Tapio Kolehmainen asui eläkevuosinaan Espoossa, missä hän kuoli 1988. Kuntalaisten esityksestä hänelle tehtiin Liperissä muotokuva. Kansalaiskeräyksessä kertyi varoja runsaasti, joten yksi muotokuva luovutettiin Tapio Kolehmaiselle ja yksi kunnan käyttöön.

360 kuvaa, joista 264 oli kuvateksti. Tapio Kolehmaisella oli rintamalla oma kamera. Kari Gråsten esitteli kuva-aineiston ja samalla hän kertoi perustamastaan Rukajärven suunnan sotahistoriallisesta facebook-ryhmästä, jossa on peräti yli 4.000 jäsentä.
Kuvassa puheenjohtaja Seppo Räihä, sekä lähisukulaiset Pekka Hallikainen ja Seppo Salo, sekä Ari Komulainen ja Kari Gråsten, jotka esittelivät laajan valokuva-aineiston.

Kolehmaisen sodanaikaiset valokuvat veivät seminaariyleisön Rukajärven suunnan Jatkosodan kipeimpään taisteluun. Yhdistyksen hallituksen jäsen Ossi Laine esitelmöi ns. ”Laiston suon” taistelusta. Se käytiin hyökkäysvaiheessa 7.8.1941. Laine kertoi, että koko Jatkosodan aikana ”Laiston suon” taistelussa kaatui saman päivän aikana eniten sotilaista. Kattavan esitelmänsä lopuksi, vaatimattomana miehenä tunnettu Laine totesi, että ”Laiston suon” taistelun selvitystyötä on edelleen syytä jatkaa arkistotutkimuksin.

Puheenjohtaja Seppo Räihä toi Ermei Kannisen lasten Leena ja Heikki Kannisen tervehdyksen tilaisuuteen. Samalla hän toi myös Rukajärven veteraani Aulis Lintusen terveiset seminaariyleisölle. Avauksessaan Räihä ilmaisi, että tällä kertaa kiitollisin mielin on voitu ajankohtainen lahjoitus nivoa seminaarissa pidettävään esitelmään, mikä liittyy myös seminaarin nimeen ja yhdistyksemme perustajajäseneen kenraaliluutnantti Ermei Kanniseen, jotka sodan lopulla palvelivat maataan samassa yksikössä.

Kiuruveden kaupungin tervehdyksen seminaariin toi kaupunginjohtajan tehtävät 27.11.2021 aloittava Juha-Pekka Rusanen. Hän kertoi Ylä-Savolaisena tuntevansa hyvin yhdistyksen toiminnan ja iloitsi siitä, että hän oli voinut omalta osaltaan edesauttaa jo v. 2014 onnistunutta juhlaa ”70-vuotta Jatkosodan päättymisestä”, tuolloin Radio Sandelssin toimittajan ominaisuudessa. Rauhan juna oli tuon juhlan näkyvin osa, mikä Rusanen mielestä kannustaa meitä kaikkia neuvotteluin ja puhein välttämään ristiriitoja ja luomaan yhteistyötä yhteisten kansalaisia palvelevien päämäärien hyväksi.

Rusanen kertoi ilahtuneena kuulleensa, että Rukajärvi-keskukseen tulvii sotahistoriallista aineistoa ja veteraanimuistelmia korona-ajasta huolimatta. Peltohovi on saamani tiedon mukaan toiminut veteraanien sotahistoria-aineiston keräyspaikkana.

Rusanen totesi, ettei rauha ole itsestään selvyys, mutta osaammeko arvostaa vakautta, rauhaa, yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Ne ovat niitä rakennusaineita, joita me täällä Ylä-Savossakin tarvitsemme.

Rusanen iloitsi myös siitä, että arvokas historiatyö luo perustaa tämän Rukajärvi-keskuksen sijoittumisen kautta koko Ylä-Savon matkailuelinkeinolle. Rusanen toivotti onnea rohkeille yrittäjille sekä yhdistykselle sen sotahistoriatyössä.

Seminaarin musiikkiesityksistä vastasi tuttu parivaljakko Taito Kainulainen, jota säesti Raimo Jokisalmi. Tällä kertaa kuultiin Elämää juoksuhaudoissa ja päätteeksi Äänisen aallot.

Seminaari videotallenteeseen pääsee tutustumaan Rukajärvi-keskuksessa. Seminaarista ote on julkaistu myös yhdistyksen Facebook-alustalla TÄÄLTÄ.

Ari Komulaisen esitelmän ”III/JR 31 sotatie” kirjalliseen osaan voi tutustua TÄÄLTÄ ja Ossi Laineen esitelmään ”Laiston suo” TÄÄLTÄ.