Iisalmen Rukajärvikeskuksen valmistelut käynnistyivät

Haapaniemen Matkailun ja historiayhdistyksen edustajat kävivät tapaamassa Iisalmen kaupunginjohtoa ja kertoivat suunnitelmistaan keskuksen avaamiseksi.

Iisalmen Rukajärvikeskus aloittaa toimintansa kuluvan vuoden maaliskuussa Iisalmen Seurahuoneella. Kuvassa yrittäjäperheen jäsenet Reijo (hallituksen puheenjohtaja) ja Riikka-Leena )Lappalainen, Sanna-Riikka Nissinen (markkinointipäällikkö), Juho-Pekka (vuoropäällikö) ja Esa-Mikko Lappalainen, joka toimii hotellin johtajana.
Iisalmen Rukajärvikeskus aloittaa toimintansa kuluvan vuoden maaliskuussa Iisalmen Seurahuoneella. Kuvassa yrittäjäperheen jäsenet Reijo (hallituksen puheenjohtaja) ja Riikka-Leena )Lappalainen, Sanna-Riikka Nissinen (markkinointipäällikkö), Juho-Pekka (vuoropäällikö) ja Esa-Mikko Lappalainen, joka toimii hotellin johtajana.

Keskuksen toiminnan käynnistää opaskoulutus. Oppaat lähtevät Lieksan keskukseen opintomatkalle heti tammikuun puolivälin jälkeen. Kurssin johtajana toimii Risto Pehkonen.

Veteraanit saapuvat kuvan veturilla juhlaan.
Veteraanit saapuvat kuvan veturilla juhlaan. Veteraanijuhla järjestetään Lieksassa 5.9.2014. Aselepo Suomen ja neuvostoarmeijan välillä solmittiin tarkalleen 70 vuotta sitten. Rukajärven tie nimettiin 2.11.2011 pidetyssä kansalaisjuhlassa. Se alkaa Lieksan asemalta ja päättyy Kivivaaraan. Kuva Jouko Martiskainen.
Rukajärven taistelujen muistomerkki pystytettiin Lieksan keskustaan v. 1966. Tämä hanke käynnisti suunnan veteraanien perinnetyön.
Rukajärven taistelujen muistomerkki pystytettiin Lieksan keskustaan v. 1966. Tämä hanke käynnisti suunnan veteraanien perinnetyön.

 

Raappana-Puiston Lieksassa vihki  käyttöön  kenraalimajuri Sami Sihvo
Raappana-Puiston Lieksassa vihki käyttöön kenraalimajuri Sami Sihvo 1.9.2007 pidetyssä juhlassa. Puisto sijoittuu Rukajärven tien varrelle.

 

Rukajärven tie Julokan motin kohdalla vähää ennen Ämäkäisen Salpa-Etuasemia.
Opaaskurssi alkaa tutustumiskäynnillä Lieksan Rukajärvikeskukseen ja Rukajärven tielle. Kuva Lieksasta Rukajärven tieltä Jukolan motin kohdalta, jossa toimi Jatkosodan aikana huolto- ja koulutuskeskus.

Hyvähenkisessä keskustelussa hankkeen toivottiin kasvattavan alueen matkailijamääriä ja edistävän alueen työllisyyttä. Todettiin, että Rukajärvikeskus yhdessä Evakkokeskuksen ja Koljonvirran alueen Juhani Ahon museon, Iisalmen museon ja Suomen sodan kohteitten kanssa muodostaa poikkeuksellisen kokemuspaketin vaativallekin kulttuurimatkailijalle.

Iisalmen historiakohteista Koljonvirta heilutteli Suomen kohtaloita jo kerran ja Rukajärven suunnan taistelujen erikoisuudet tunnetaan. Se oli ainut rintamalinja, Mustalta mereltä Jäämerelle, joka piti hyökkäysvaiheen asemansa sodan loppuun asti. Juuri tällaisia erikoisuuksia oikein kuvaamalla saavutetaan kansainvälistä merkittävää kiinnostusta, eritoten kun paikka on aivan valtaväylän ulottuvilla. Jatkosodan aselevosta Suomen ja neuvostoarmeijan välillä tulee kuluneeksi tänä vuonna 70 vuotta.

Iisalmen edullinen sijainti Suomen selvästi vilkkaimman matkailijareitin eli viitostien varrella ja Ouluntien risteyksessä antaa ohikulkevan liikennevirran ohjaamiseksi Iisalmen matkailukohteisiin hyvät edellytykset.

Neuvottelussa pidettiinkin hyvin tärkeänä, että tienvarsiopasteet tulisikin asentaa mahdollisimman pian keskeisimmille liikenneväylille.

Rukajärvikeskusten toivotaan nostavan esille Rukajärven suunnan joukkojen historiatietoa entistäkin laajemmin, jota keskuksiin kerätään ja jota siellä esitellään.

Neuvottelutilaisuudessa historiayhdistys kertoi myös tulevasta Lieksan veteraanijuhlasta ja siihen liittyvistä valmisteluista. Veteraanijunan vierailu Ylä-Savossa ja Iisalmella virittikin varsin vilkkaan ja monipuolisen keskustelun ja hankkeen toteuttamiseksi syntyi useita hyviä ehdotuksia.

Kaupunginjohdon mielestä höyryjuna pitäisi saada liikennöimään Ylä-Savoon useamminkin kuin vain veteraanijuhlan aikoihin.

Mottitalkoot avuksi

Seurahuoneen markkinointipäällikön Sanna-Riikka Nissisen mielestä höyryveturin toiminta veteraanijuhlaa varten tulisi varmistaa suoritettavilla ”mottitalkoilla” ja näin saadut halot lahjoitettaisiin höyryveturiyrittäjälle, jonka tiedetään toimivan hyvin pitkälle yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Junayrittäjä kouluttaa tulevia junankuljettajia ja pitää samalla perinnettä yllä. Neuvottelussa esitystä pidettiin erittäin onnistuneena, koska ”mottitalkoita” järjestettiin sota-aikanakin. Samalla nähtiin, että näin maakunta osallistuisi yhteistuumin oman alueensa kehittämiseen.

Kotirintama osallistui mottitalkoisiin

Kotirintama osallistui moniin sodanajan huoltotehtäviin. Mottitalkoot koskettivat koko väestöä ja sodan nuoret muistavat mottitalkoovelvoitteena tekemänsä työn. Rintamamiehet tekivät motteja ns. vapaa-aikanaan.

Eduskunnan mottitalkoot Puistolassa 19.11.1942. SA-kuva.
Eduskunnan mottitalkoot Puistolassa 19.11.1942. SA-kuva.

Myös eduskunta osallistui mottitalkoisiin Helsingin Puistolassa. Yhdistyksen hallitus käsittelee piakkoin Sanna-Riikka Nissisen ehdotusta mottitalkoiden järjestämisestä. Näin voivat kaikki osallistua juhlan onnistumiseen ja ilmaista kunnianosoituksensa koko veteraanisukupolvea kohtaan.

Helsinkiläinen näyteakkuna, joka onnistuneesti mainostaa mottitalkoita 30.11.1942. SA-kuva.
Helsinkiläinen näyteakkuna, joka onnistuneesti mainostaa mottitalkoita 30.11.1942. SA-kuva.

Erinomainen idea, kymmenen pistettä.