Rajakapteeni Tauno Oksanen Lieksan näyttelyiden avajaisissa: Tärkein tehtävämme, korpidivisioonan ja sen taistelijoiden työn ja saavutusten tutkimus sekä taltiointi.

Julkaisemme rajakapteeni Tauno Oksasen avajaisissa 27.6.2016 vain puheenvuoron kirjallisen osuuden kokonaisuudessaan.

Tämän puheenvuoron tarkoitus on selvittää Rukajärven suunnan historiayhdistyksen suunnitelmia ja lopullisia tavoitteita sekä niiden liitoksia lähinnä Lieksaan mutta myös valtakunnallisesti.

Meillä on monta tavoitetta. Nimensä mukaisesti yhdistyksen tärkein tehtävä on tuon jatkosodan aikaisen korpidivisioonan ja sen taistelijoiden työn ja saavutusten tutkimus sekä taltiointi nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten. Tämä tehtävä vaati ehdottomasti toimitilat, johon kerätty aineisto ja tieto taltioidaan. Sen takia avattiin pikaisesti ”Rukajärvi-keskus” luonnollisesti keskeiseen Lieksaan ja pian myös Iisalmeen kunnioittamaan siellä lähinnä divisioonassa palvelleiden pohjois-savolaisten taistelijoiden perintöä. Näihin keskuksiin liittyvä laaja toiminta vaatii ehdottomasti pyörittäjiltään ehdotonta sitoutumista ja tietotaitoa. Sekä toimintarauhaa. Se on ollut tavoitteemme ja siihen tähtää myös tämän kiinteistön hankinta.

Tauno Oksanen: Tärkein tehtävämme: Korpidivisioonan ja sen taistelijoiden työn ja saavutusten tutkimus sekä taltiointi. Lieksan Tukipiste ry:n puheenjohtaja Irma Nykänen.
Tauno Oksanen: Tärkein tehtävämme: Korpidivisioonan ja sen taistelijoiden työn ja saavutusten tutkimus sekä taltiointi. Lieksan Tukipiste ry:n puheenjohtaja Irma Nykänen.

Tehtävät laajentuivat kuitenkin nopeasti sattuneesta syystä. Yhdistys on tällä hetkellä ainoa toimija, joka voi hallinnoida myös muuta sotahistoriaa Lieksan alueella. Eli koko Lieksan ja vanhan Pielisjärven pitkä ja rikas sotahistoria tuli tehtäväkenttäämme. Tähän saamme näillä näkymillä käytännön apua vain Lieksan rajakillalta ja reserviläisyhdistyksiltä.

Näkyvin sotatie Lieksassa on rautatieasemalta lähtevä auktorisoitu ”Rukajärven tie”, jonka varrelle on muodostunut suuri määrä sotahistoriallisia kohteita. Siellä odottavat myös suuret rakennuskohteet rakentajiaan. Toinen tärkeä suunta on Inarin tie, joka kuului myös tärkeästi Rukajärven suunnan sotaan. Suunnalla on myös kohteita talvisodan ajalta ja Salpa-linnoitteita. Kolmas erikoisuus on neuvostopartisaanien toiminnan muistot lähinnä Lieksan eteläisellä alueella. Keskusta-alue oli vilkas sotakeskus, jossa toimi myös saksalaisia joukkoja. Oma erikoisuutensa on sotien välinen linnoitustoiminta Salpa-etuasemineen. Kun näihin lisätään vielä ns. vanhat sodat erikoisuuksineen, voi jokainen kuvitella tehtävien laajuuden.

Mihin tällä työllä pyritään? Kerron aluksi tavoitteet sotahistorian kannalta ja sen jälkeen mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen paikkakunnan hyväksi. Jatkosodan Rukajärven suunnan taisteluiden ja kokemusten tallentaminen ”Rukajärvi-keskuksiin ja niiden ulkomuseoon, eli maastossa näkyviin rakenteisiin ja muistoihin. Tämä viedään niin pitkälle, että meillä on lopullisesti erikoinen Änäkäisen Salpa-etuasema täysin taisteluvalmiina kaikkine rakenteineen etulinjan piikkilankaesteistä takana oleviin raskaiden kenttätykkien tuliasemiin saakka. Tätä kokonaisuutta tullaan esittelemään taulujen ja oppaiden toimesta matkailun lisäksi myös koulutuskohteena Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstölle, reserviläisille ja varusmiehille. Tällaista kokonaisuutta ei ole muualla käytössä. Meillä on lisäksi edelliseen liitettäviksi runsaasti tietoa erämaasodasta ja talvisodan taisteluista. Koulutusta ja elämysmatkailua varten on tarkoitus rakentaa lisäksi taisteluvalmis etulinjan kenttävartio johonkin sopivaan paikkaan. Tähän on ollut runsaasti kiinnostusta ja asia hoidetaan jos se on mahdollista.

Talvisodan hyvin erikoiset tapahtumat tuodaan esiin kaikilla merkittävillä paikoilla opastauluin mutta mielellään mahdollisimman paljon oppaiden toimesta. Samoin menetellään partisaanitapahtumien osalta. Vanhojen sotien tapahtumat esitellään muiden kohteiden yhteydessä, mutta esimerkiksi Suomen sodan taistelut tulisi ottaa enemmän esille Vuonislahden ja Vuonisjärven suunnalla.

Sitten hyvin merkittävä aihe, Salpa-etuasemien linnoittaminen. Lieksan kaupunki on sitoutunut vuosituhannen alussa pitämään esittelykunnossa Viisikon tukikohdan, Änäkäisen tukikohdan ja kallioluolan pesäkkeineen. Nämä on merkitty myös Salpalinja-yhdistyksen oppaisiin ja Senaatin kohteisiin. Muut Lieksan alueen linnoitteet suojellaan autenttisina. Etuasemien linnoittaminen ja työn historia ovat oma esittelyaiheensa. Asemia on kaikkiaan 14 ja ne ovat kaikki näkyvissä vanhan rajan ansiosta. Senaatti hallinnoi Salpa-linjaa ja sinne on luotu yhteydet tulevaa toimintaa varten.

Rikas ja erikoinen sotahistoria olisi Lieksan kaupungille arvokas asia. Valitettavasti sitä ei ole koskaan osattu käyttää kunnolla hyväksi ja esimerkiksi yrittäjissä ei ole alaan erikoistuneita. Osittain hyvin kunnostetut ja selostetut linnoitteet, hyvät oppaat, mielenkiintoiset paketit ja hyvä markkinointi toisivat paljon tuloja alueelle. Ajatus on se, että ryhmät voisivat kokoontua tähän keskukseen, jossa annettaisiin yleistieto ennen maastotutustumista. Myös rajan taakse suuntautuvat matkat tehtäisiin samoin. Yrittäjiä tarvittaisiin tähänkin ja opasvoimaa tulee olemaan varmasti saatavilla koulutuksen avulla.

Yhdistys hankki Lieksan aseman kiinteistön omistukseensa, jossa Rukajärvi-keskus tulee toimimaan.
Yhdistys hankki Lieksan aseman kiinteistön omistukseensa, jossa Rukajärvi-keskus tulee toimimaan.

Tämä nyt avattava tila on tämän kesän ajan näyttelyiden johdosta vähemmän sotaisa. Sotahistorian kovaa tietoa on jo kirjastossa ja syksyllä tulevat myös aineistot, dokumentit ja näyttelyt. Meillä on ollut alusta lähtien ajatuksena, että tämä tila olisi mahdollisimman paljon käytössä myös kaikille tahoille, joiden näkemyksiin sopivat sotahistoria, maanpuolustus ja itsenäisyys. Ja jossa voi tavata kaltaisiaan tai ”väärtejä”, kuten Lapissa sanotaan. Että voisimme sanoa kuin kenraali Raappana komentopaikastaan ”Rukapirtistä”: ”Se oli kuin rauhan satama keskellä sodan melskeen. Siellä pystyimme rauhassa keskustelemaan tärkeistä asioista ja suunnitelmista”. Uskon että kun tämä tila on valmiina ”kämppäkabinetteineen” ja varusteineen, voi moni sanoa kenraalin tapaan joko kokouksien tai tapahtumien yhteydessä. Irtauduttuaan välillä kovan työn paineista.

Olen puhunut suunnitelmista ja paljosta työstä. Vetoamme siihen, että lieksalaiset, kaupunki, pohjois-karjalaiset ja muut asiaa ymmärtävät tahot lähtisivät mukaan urakkaan. Historiayhdistyksen aktiivit sitoutuvat paljon tutkimus- ja julkaisutehtäviin, joten moni muu tehtävä odottaa tekijäänsä. Ei voida kuvitella, että muutama ihminen tai pari vapaaehtoista yhdistystä hoitaisivat tällaisen työn. Onneksi tällaisia ihmisiä on jo löytynyt.

Tarjolla olisi kovaa työtä mutta myös erittäin mielenkiintoisia aiheita ja tapahtumia. Ja kaikki se työ tehdään veteraaniemme kunniaksi ja yhteiskunnan hyväksi.

 

Rajakapteeni Tauno Oksanen