Franz Betcke Rukajärvikeskuksen avajaisissa

Frans Betke puhuu
Franz Betcke puhuu. Kuva Ari Komulainen

Kiitokset kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet Rukajärvikeskuksen ja Rukajärven tie –kokonaisuuden syntyyn. Erityinen kiitos viime päivien urakasta talkooväelle, joka on osoittanut, että yhteistyöllä pystymme saavuttamaan paljon lyhyessäkin ajassa.

Aion omalta osaltani puhua lyhyesti Rukajärvihankkeen matkailullisesta puolesta.

Rukajärvihankkeen mahdollisuudet matkailun alalla ovat huomattavat. Meidän roolimme tässä yhteistyökuviossa on tarjota keskukselle parhaat mahdolliset toimintapuitteet ja palveluvalikoima, joka sekä hyödyntää että mielekkäästi täydentää Rukajärven suunnan historiallista merkitystä.

Yrityksemme on jo aloittanut erilaisten matkailutuotteiden kehittämisen ja rakentaaa yhteistyöverkostoa sekä lieksalaisten että kauempaa tulevien kumppaneiden kanssa.

Minä uskon tämän projktin olevan niin merkittävä, että se tulee muuttamaan Pielisen itäpuolisen matkailun kurssin jo vuoden sisällä.

Jo nyt kiinnostus on ollut suurta ja yrityksemme matkailupuolen ennakoitavat kasvuluvut ovat huomattavat. Tavoitteemme on olla ”Lieksan puoleisen Lieksan” nopeimmin kasvava matkailuyritys seuraavan parin vuoden aikana ja siitä eteenkin päin.

Tämä tietysti tarkoittaa työtä ja menestystä myös kaikille,  joiden kanssa toimimme yhteistyössä ja tietysti lieksalaisille itselleen. Toivonkin, että tässä hankkeessa toteutunut  talkoo- ja yhteistyöhenki viriää myös  laajemmin Lieksan matkailussa yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Olin tässä taannoin kasvuyrityksille suunnatussa seminaarissa, jossa eräs puhujista yritti tiivistää yrittäjyytensä ja menestyksensä avaimia. Asia eteni teemalla, että yrittäjyys antaa mahdollisuuden  tehdä jotain itselleen mielekästä, mutta vielä tiiviimmin paketoituna avainsana menestykseen oli tehdä – tehdä jotakin.

Se on mielestäni kuvannut tätä hanketta ja sitä päättäväisyyttä, jolla sitä olemme lähteneet yhteistuumin ja yhteisin tavoittein viemään eteenpäin.

Epäilemättä matkan varrelle saattaa tulla eteen myös vastoinkäymisiä  ja virheitäkin, mutta jos tavoite ja suunta on yhteinen, onnistumme varmasti.

Nyt kun tämä ensimmäinen etappi on saavutettu, on meillä vain tämän päivän ilta aikaa hengähtää – huominen tuo aivan varmasti eteen tilanteita, jotka meidän pitää pystyä ratkaisemaan. Nyt kun keskus avautuu, alkaa välittömästi sen toiminnan monipuolistaminen  ja eteenpäin vieminen .

Ensimmäisiä alueita, joita lähdemme viemään eteenpäin ovat kokous- ja koulutustoiminta, jotka ovat yrityksen näkökulmasta erittäin kannattava alue. Viipymä on yleensä tavanomaista turismia pidempi ja oheispalveluita hankitaan runsaasti.

Järvimatkailussa ensimmäiset askeleet on jo otettu ja jatkoa siihen seuraa jo myöhemmin tänä kesänä. Myös yritysten virkistyspäiviin ja muihin tilaisuuksiin pystymme nyt tarjoamaan kiinnostavat puitteet ja korketasoista oheisohjelmaa.

Eräs tärkeä kehittämisalue on saada Rukajärvikeskukseen ja Rukajärven tielle lisää oppaita, joilla on tarvittava tiedollinen ja kielellinen pohja sekä tietysti mukaansatempaava persoonallisuus.

Toiminnan jatkuminen ja menestyminen on ensisijaisesti kiinni uusiutumiskyvystä. Ei siis ole varaa jäädä ihailemaan saavutuksiamme, vaan toimintaa on kehitettävä joka päivä – välillä pienemmin ja joskus myös suuremmin askelin.

Yksi tärkeimmistä alueista on tietotekniikan hyödyntäminen sekä keskuksen toiminnassa että sen markkinoinnissa. Toinen haaste on huippuosaajien löytäminen vastaamaan avaintoiminnoista.

Jännittävintä tässä hankkeessa on ollut se, että on saanut tehdä niin monia asioita, joita ei ole koskaan ennen tehnyt ja oppia ihmisiltä, joiden lähestymiskulma Rukajärvi- hankkeeseen on aivan toinen kuin oma. Kun huomaa, että on pystynyt laajentamaan omaa tietopiiriään ja perspektiiviään enemmänkin kuin piirun – pari, ei tehty työ ole mennyt hukkaan.

Omasta puolestani haluan toivottaa alueen matkailu- ja muut yrittäjät ja yhteisöt tervetulleiksi tutustumaan uuteen Rukajärvikeskukseen;  olemme kiinnostuneita erilaisista yhteistyötarjouksista. Lopuksi toivotan tervetulleiksi tietysti Lieksalaiset sekä kaikki vierailijat läheltä ja kaukaa.

Puhe kokonaisuudessaan