Asevelitaloista saatu kiitettävästi lisätietoa

Käynnistimme 20.11.2018 asevelitalojen tietojenkeruutalkoot. Olemme saaneet kiitettävästi lisätietoa Rukajärven rintamalla rakennetuista ja sodan aikana kotirintamalle aseveljien omaisten käyttöön pystytetyistä asuintaloista.

Tähän mennessä tiedossamme on n. 40:n asevelitalon ja muun rakennuksen tiedot. Keruutyö jatkuu edelleen ja pyrimme kokoamaan jokaisesta asevelitalosta mahdollisimman tarkat taustatiedot.

Keräämme tietoa siis kaikentyyppisistä Rukajärven rintamalla rakennetuista rakennuksista, jotka sotien aikana toimitettiin ja pystytettiin Suomeen.

Tarkkaan ottaen asevelitalolla tarkoitetaan asuinrakennusta, jonka aseveljet ovat rakentaneet rintamalla tyyppipiirustusten mukaan useimmiten vapaa-aikanaan ja talkootyönä. Aloitekin tuli usein aseveljiltä ja tietenkin rakennus luovutettiin korvauksetta kaatuneen aseveljen omaisille

Mikäli teillä on valokuvia tai tietoa Rukajärven rintamalla rakennetuista asevelitaloista, pyydämme toimittamaan tiedot allekirjoittaneelle (mieluiten sähköpostilla). Olemme kiitollisia kaikista asevelitaloihin liittyvistä tiedoista ja myös siitä, mikäli voisitte antaa asiasta perillä olevien henkilöitten yhteystiedot.

Meille on kerrottu tietoa myös muilla rintamilla rakennetuista asevelitaloista ja myös eri puolille rakennetuista asevelikylistä. Tallennamme myös nämä tiedot, vaikka emme niiden osalta tule tekemään jatkotutkimuksia. Kannakselle rakennettiin Jatkosodan aikana runsaasti asevelitaloja, joista esimerkkinä Kansa Taisteli lehdessä 16.6.1981 julkaistu artikkeli, mihin voi tutustua TÄÄLTÄ:

Oheisena kerromme poikkeuksellisen tarinan eräästä asevelitalon pienoismallista. Tuo asevelitalon pienoismalli oli luovutettu 7.3.1943 kaksinkertaiselle Marnnerheim-ristin ritari kenraalimajuri A.O. Pajarille.  Muistioon voi tutustua TÄÄLTÄ:

Rukajärven suunnalta kiitollisin Hyvän Joulun toivotuksin ja  aseveliterveisin

 • Tenho Tikkanen
 • Rukajärven suunnan historiayhdistys ry
 • puheenjohtaja
 • Yhteystiedot: puh. 040 540 8045, sp: tenho.tikkanen@gmail.com
 • Lähteet:
 • Suomen rakennustaiteen ja Alvar Aalto museon ”40-Luku, korsujen ja jälleenrakentamisen vuosikymmen”, muut lähteet mainittu muistioissa. Muistiot ovat alustavia luonnoksia, joiden sisältöä täydennämme tietojen karttuessa.
 • Kansa talkoissa, Kauko Leiponen, Kirjayhtymä v. 1987
 • Kansa talkoissa, talkootoimintaa esittelevä kuvateos, Pekka Karunki, v.1943
 • Rukajärven aika, Antti Tuuri, v. 1991
 • Sotasavotta, Metsänhoitajat Talvi- ja Jatkosodassa, Jussi Halttunen, Pekka-Juhani Kuitto ja Antti Savela, v. v. 2015
 • Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan haastattelut, RSHYry:n arkisto

PS: Aiemmin 20.11.2018 julkaisemaamme asevelitalojentietojen kokoamista koskevaan juttuun voi tutustua TÄÄLTÄ