Poliisihallituksen rahankeräyslupa 7.9.2017 RA/2017/856

Poliisihallitus on myöntänyt yhdistyksellemme valtakunnallisen rahankeräysluvan 7.9.2017. Luvan mukainen lahjoitustili on: Osuuspankki: FI02 5723 0220 2696 12, OKOYFIHH.

Poliisihallituksen päätöksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot: 1) rahankeräysluvan saaja; Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, 2) rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus, Arpajaishallinto, 3) luvan numero ja myöntämisajankohta; RA/2017/856, 7.9.2017, 4) keräyksen toimeenpanoaika; 7.9.2017 – 31.12.2018, 5) keräyksen toimeenpanoalue; Koko maa, ei Ahvenanmaa, 6) kerättävien varojen käyttötarkoitus; Käyttötarkoitus on tarkemmin selvitetty poliisihallituksen rahankeräysluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä, minkä voi lukea TÄÄLTÄ:, 7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Keräysvarat käytetään tilityskauden määräaikana eli 30.6.2019 mennessä ja 8) käytännön toimeenpanija. Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Luettelo suoritetuista investoinneista:

Rukajärven tie ja opasteet, Lieksan ja Iisalmen Rukajärvi-keskusten perustaminen, Jukolan Motti -pirtin rakentaminen, Lieksan Rukajärvi-keskuksen kiinteistön hankinta ja peruskorjaus sekä näyttelyitten uusiminen sekä tietojärjestelmä Epookki.fi.

Lisätietoa rahankeräyksestä RSHY ry:n nettisivulta TÄÄLTÄ: