Säkylä 8.6.2017. Kirkko täyttyi Pentti Perttulia saattamaan viimeiselle matkalle

Säkylän kirkkoon kokoontunut saattoväki, omaiset, ystävät sekä yhteisöjen edustajat saattoivat maanviljelysneuvos Pentti Perttulin viimeiselle matkalle.

Johtajat Antti Kerttula ja Markku Iivonen sekä toimitusjohtaja Juha Vanhainen ja teollisuusneuvos Esko Eela. Siunauksen toimitti Säkylän kappalainen Ismo Nieminen.

Rukajärven suunnan veteraanien ja yhteisöjen seppeleen laskivat, Rukajärven veteraani Ilmari Koppinen, historiikkitoimikunnan jäsenet Martti Soikkeli, Antti Tuuri ja Tenho Tikkanen sekä Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n hallituksen jäsenet Aila Elo, Tauno Oksanen, Seppo Räihä.

Viimeisinä seppeleen laskivat Säkylän Sotaveteraanit ja Säkylän Sotainvalidit, jotka paikalle jääden ja saattoväen noustessa seisomaan hiljentyivät kuulemaan Finlandia-hymnin.

Seppeleen nauhojen tekstit:

Rukajärven suunnan veteraani Pentti Perttulin muistoa kunnioittaen, Historia kirkastaa Isänmaalle sykkineen sydämen kilven.

Rukajärven suunnan veteraaniveljet, Rukajärven suunnan historiikkitoimikunta, Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Muistotilaisuudessa muisteltiin Pentti Perttulin elämäntyötä laajasti.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsästysmajan edustajat, kenraalimajuri Sami Sihvo ja everstiluutnantti Matti Ahtiainen.
Rukajärven suunnan historiikkitoimikunnan jäsenet Antti Tuuri ja Martti Soikkeli, Lieksan Rajan edustajat Lieksan Rajavartioaseman nykyinen päällikkö kapteeni Kimmo Vitri ja Lieksan Rajakillan edustajat Ari Komulainen, Reijo Kortelainen (puuttuu kuvasta). Taaempana Laitilan Veljeskoti Onnelan hoitohenkilökunnan edustajat Pia Pihlava ja Tuula Maantiehinno.
Rukajärven suunnan historiayhdistyksen edustajia Tauno Oksanen, Aila Elo, Ilmari Koppinen ja Seppo Räihä.

Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Juha Vanhaisen puhe.

Pentti Perttulin muistoksi

Maanviljelysneuvos Pentti Perttuli oli pidetty ja arvostettu toimitusjohtaja Lännen Tehtaissa sekä sen edeltäjissä Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy:ssä ja Lännen Sokeri Oy:ssä. Hänen johdollaan maakuntien viljelijöiden yhteisestä sokeritehtaasta rakennettiin vuosina 1951–1981 kansainvälinen ja menestyvä teollisuuskonserni. Pentti Perttulin aikana käynnistetyt liiketoiminnat jatkavat menestyksekkäästi edelleen joko nykyisessä Apetit-konsernissa tai muissa merkittävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

***

Pentti Perttuli ymmärsi vahvasti, mistä ihmisten ja yritystoiminnan hyvinvointi syntyy. Ihmiset tulivat hänelle ensin. Johtajana toimiessaan hänellä oli tapana tutustua vähintään nimeltä jokaiseen työntekijäänsä ja heidän perheenjäseniinsä. Jos hyvä mies saatiin perheinensä asettumaan Säkylään, oli kaikki voitava tehtävä sen eteen, että perhe voisi hyvin.

Yhtiö huolehti työntekijöidensä asumisen tarpeista kauniin Pyhäjärven rannalla. Perttulin johdolla hankittiin ja kaavoitettiin tehtaan läheisyydestä suuri maa-alue asuinrakentamiseen. Hän huolehti, että perheillä on oma talo, jos sellaisesta unelmoivat. Henkilöstön oman rakennustoiminnan kannustaminen oli kaikkien edun mukaista. Arkkitehti teki tyyppipiirustukset taloista ja kuvat annettiin rakentajien käyttöön.

Yhtiö myös tuki henkilökunnan rakennushankkeita. Rakentajat ovat saaneet aravalainan lisäksi yhtiön tukemana pankkilainoja, joiden korko oli ajan tasoon suhteutettuna matala. Tontti on huokea ja kunnallistekniikka valmiina sen rajalla. Rakentajat, nuoret perheet rakensivat taloja hartiapankilla. Omakotirakentamiseen kannustaminen oli oikea oivallus. Yhtiö sai nuorta, yritteliästä ja pystyvää väkeä joka juurtui paikkakunnalle. Kehittyi aivan ihmeellinen yhteenkuuluvuuden henki.

****

Perttuli halusi rakentaa Säkylään kokonaisvaltaisesti hyvän tehdasalueen. Hän huolehtikin alusta lähtien sen kokonaissuunnittelusta. Oli rakennettava teknisesti hyvä ja taloudellisesti kannattava teollisuuslaitos. Tavoitteena yhdyskunta, jossa henkilökunnan olisi hyvä työskennellä ja asua ja jota voisi ylpeänä esitellä vieraille. Perttuli kävi kesälomallaan katsomassa mallia kymmenien teollisuuslaitosten ympäristöratkaisuista. Parhaat opit tuotiin Säkylään.

Suunnittelussa myös luonto oli lähellä toimitusjohtaja Perttulin sydäntä. Hän suunnittelu yhtiön varastonhoitaja ja harrastajapuutarhuri Oiva Hulmin kanssa alueen istutukset. Rakennustöiden jälkeen karuksi muuttunut maisema haluttiin kaunistaa niin pian kuin mahdollista. Vaikka perustetun sokeritehtaan rahatilanne oli tiukka, pidettiin ehdottomasti kiinni siitä, että joka kevät tehdas- ja asuinalueille sekä teiden varsille istutettiin tietty määrä lehtipuun taimia. Puita kaadettiin vain mistä oli pakko, sillä tehdasalueen maisema tiedettiin haavoittuvaiseksi. Kaiken kruunaa vuonna 1956 istutettu vehmas Maakunnantien lehmuskuja jossa on kaksi lehmusta jokaista Länsi-Suomen Sokeritehtaan osakaskuntaa kohden.

***

Pentti Perttuli oli kokonaisuuksien näkijä. Hän vaikutti heti yhtiön alkuvuosista lähtien siihen, että sokeritehdas saataisiin Satakuntaan ja Säkylään. Hän ymmärsi kattavasti viljelijöiden, omistajien, poliitikkojen, rahoittajien ja asiakkaiden näkökulmia ja osasi yhdistää joskus ristiriitaisiakin näkemyksiä yhteiseksi hyväksi. Hän pyrki keskusteluun henkilökohtaisesti aina kun tarpeen oli ja vaikutti ihmisiin hyvin tiedoin valmistautuneena. Agronomin koulutus ja työkokemus olivat monella tapaa hyödyksi kun piti yhdistää viljelijöiden ja liiketoiminnan edut.

Perttuli oli myös rohkea ja näkemyksellinen liiketoiminnan johtaja. Merkittävä osa Lännen Tehtaiden laajentumisista uusille liiketoiminta-alueille syntyi hänen selkeästä ideastaan tai päätöksestään. Hän ei kuitenkaan koskaan yrittänyt rakentaa maailma valmiiksi yksinään vaan luotti ryhmätyön voimaan ja vastuun jakamiseen.

Hän kuunteli ja arvioi ideoita, asetti työryhmän tai vastuuhenkilön selvittämään lisää mielenkiintoisesta liiketoiminnasta ja kun aika oli kypsä, pyysi yhteenvedon ja ehdotuksen koko johtokunnan arvioitavaksi. Asioihin perehdyttiin huolella ja laaja-alaisesti. Kun tietoa oli tarpeeksi, oli päätösten ja toiminnan vuoro. Yhteisön etu tuli aina yksilön edun edelle.

Näin syntyi useita onnistuneita laajentumishankkeita konepajaliiketoimintaan, pakaste- ja säilykevalmistukseen sekä taimiteknologiaan.  Yhtiö kasvoi, työllisti ja oli kannattava sijoitus suurelta osin paikallisille sijoittajille. Tehtaan taloudellinen vaikutus Säkylässä ja koko maakunnassa kasvoi merkittäväksi ja on sitä tänäkin päivänä.

***

Suurin ja merkittävin Pentti Perttulin perinnöstä yhtiömme näkökulmasta on niin kutsuttu Lännen Henki. Vaikka pian on kulunut seitsemänkymmentä vuotta tehtaan perustamisesta, on henki edelleen läsnä täällä Säkylässä.

Aikalaiset ovat kertoneet, että Lännen Henki oli erityisesti ensimmäisten toimintavuosien perintöä. Kaikki auttoivat toinen toisiaan, koska jokainen tunsi, että yrityksen onnistuminen riippuu jokaisen työpanoksesta. Jos naapurilla oli vaikeuksia, hänen avukseen mentiin, koska yhteinen hyvä oli kysymyksessä. Oltiin uudisraivaajia. Opiskeltiin jälleenrakennuksen aikana aivan uusiin ammatteihin.

Kun onnistuttiin, vahvistui myös usko siihen, että koko yritys voi onnistua ja että siitä syntyy pysyvä työpaikka. Tämä varmuus antoi useimmille rohkeutta ryhtyä oman kodin rakentamiseen ja perheen perustamiseen.  Pentti Perttulin tiedetään kertoneen, että tämä kaikki oli mahdollista siksi, että yhtiö sai heti alun alkaen hengeltään hyvää ja asiallista väkeä.

***

Pentti Perttulin vaikutus nykyiseen Apetitiin on korvaamaton ja sitä on mahdotonta tavoittaa lyhyeen yhteenvetoon. Hänen elämäntyönsä tulokset näkyvät niin monin tavoin satakuntalaisessa elämässä ja suomalaisten ruokapöydissä, joissa syödään laadukasta ja hyvältä maistuvaa Satakunnassa viljeltyä ja valmistettua kotimaista ruokaa. Sokeritehtaan tulo toi huomisen koko maakuntaan.

Lännen Tehtaat Oy:n vaakunakilven tunnuslause on Audere et Vincere, suomeksi Uskaltaa ja voittaa. Pentti Perttulin perintö eläköön tässä tunnuslauseessa.

Yhtiömme ja henkilökuntamme kunnioittaa sotiemme veteraanin, pitkäaikaisen toimitusjohtajamme Pentti Perttulin muistoa.

Säkylässä 8.6.2017

Juha Vanhainen Toimitusjohtaja

Apetit Oyj

***

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen puheenjohtaja Tenho Tikkasen puheen voi lukea TÄÄLTÄ: