Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

 

Kiitos yhteistyöstä ja kaikesta tuestanne.

Rukajärven suunnan veteraanit ja lotat

Rukajärven suunnan historiayhdistys ry

****

Toiminnastamme saatte lisätietoa Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n nettisivulta TÄÄLTÄ:

****

Toiminnan tukeminen

Rukajärven suunnan historiayhdistyksen toiminta perustuu talkootyöhön. Silti yhdistykselle syntyy toiminnasta paljon kustannuksia. Esimerkkinä mainittakoon toimitilakustannukset, julkaisujen painattaminen, matkakulut jne. Vaikka jäsenten tuki ja osallistuminen toimintaan on ollut erittäin kiitettävää, ei niiden avulla kuitenkaan olla pystytty suoriutumaan kaikista velvoitteista.

Yhdistyksellä on ollut perustamisensa jälkeen mittavia investointeja, joita osaksi on jouduttu rahoittamaan lainavaroin.

Koska viime vuosien suurien investointien kulut olisi saatava hoidetuksi ja koska viime kesä Rukajärvi-keskusten kävijämäärien suhteen oli odotettua hiljaisempi, huolimatta aikaisempaa tasokkaammista näyttelyistä, tarvitsisimme nyt kipeästi rahallista tukea voidaksemme paremmin keskittyä varsinaiseen perinnetyöhön.

Lisäksi toiminnallamme on sekä Lieksassa että Ylä-Savossa myös huomattava matkailua edistävä merkitys.

Poliisihallitus on myöntänyt yhdistyksellemme valtakunnallisen rahankeräysluvan 7.9.2017. Luvan mukainen lahjoitustili on: Osuuspankki: FI02 5723 0220 2696 12, OKOYFIHH.

Poliisihallituksen päätöksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa seuraavat tiedot: 1) rahankeräysluvan saaja; Rukajärven suunnan historiayhdistys ry, 2) rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus, Arpajaishallinto, 3) luvan numero ja myöntämisajankohta; RA/2017/856, 7.9.2017, 4) keräyksen toimeenpanoaika; 7.9.2017 – 31.12.2018, 5) keräyksen toimeenpanoalue; Koko maa, ei Ahvenanmaa, 6) kerättävien varojen käyttötarkoitus; Käyttötarkoitus on tarkemmin selvitetty poliisihallituksen rahankeräysluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä, minkä voi lukea TÄÄLTÄ:, 7) aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Keräysvarat käytetään tilityskauden määräaikana eli 30.6.2019 mennessä ja 8) käytännön toimeenpanija. Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Luettelo suoritetuista suurimmista investoinneista:

Rukajärven tie ja opasteet, Lieksan ja Iisalmen Rukajärvi-keskusten perustaminen, Jukolan Motti -pirtin rakentaminen, Lieksan Rukajärvi-keskuksen kiinteistön hankinta ja peruskorjaus, Änäkäisen Salpaetuaseman kunnostus, näyttelyitten uusiminen sekä tietojärjestelmä Epookki.fi.