Perttulin Jotos seminaari kokosi salin täyteen yleisöä

Puheenjohtaja Seppo Räihä toivotti seminaarivieraat tervetulleeksi todeten, että tällä kertaa meillä on poikkeavaa ohjelmaa. Siihen on luonnollinen syynsä, 80 vuotta sitten päättynyt Talvisota. Muistelimme sitä ja muistelemme kahta veteraania, Pentti Perttulia ja Taunoa, joka oli talvisodan alussa näköala paikalla. Hän näki 30.11.1939 Lipolan valvontatornista omin silmin mitä oli alkamassa. Hänen melkein 104-vuotias uransa päättyi 9.2.2020. Hänen viimeinen matkansa – viimeinen partioretkensä, joksi kutsumme siunaustilaisuutta ja sitä edeltänyttä aikaa. Tauno siunattiin eilen haudan lepoon Kiuruveden kirkossa.

Tauno arvosti Pentti Perttulia. He osallistuivat hyvin paljon Rukajärven suunnan sodan jälkeiseen perinnetyöhön. Seminaariesitelmässä tarkastellaan Perttulin kirjallista tuotantoa ja tulette huomaamaan kuinka laaja Perttulin tuotanto oli. Tässä seminaarissa tutustumme myös Taunon viimeisten elinpäiviensä aikana tekemän partioretken hetkiin.

Puheenjohtaja Seppo Räihä

Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa tasokas esitelmä – Iisalmen pommituksista

Aloitamme tämän seminaarin Iisalmesta. Iisalmi joutui ankarien pommitusten kohteeksi. Pääsemme kuulemaan, millaista elämä Iisalmella Talvisodan aikana oli. Tästä aiheesta meille pitää esitelmän talousneuvos Jouko Pennanen.

Talousneuvos Jouko Pennanen

”Pentti Perttulin kirjallinen tuotanto” nro. 1/2.

Pentti Perttuli on noussut maamme sotaveteraaneista ehkä merkittävimmäksi sotahistoriatyön tekijäksi. ”Pentti Perttulin kirjallinen tuotanto” (1/2) esitelmä kuvaa laajalti Perttulin Rukajärven suunnan sotahistoriatyötä.

Jatkosodassa Perttuli toimi joukkueenjohtajana 1./Kev.Os. 2:ssa. Heti Jatkosodan alussa hänelle annettiin monia merkittäviä tehtäviä, joista voidaan mainita mm. tiedusteluretki, minkä hän teki joukkueensa kanssa Repolan Lieksajärven ympäri. Rukajärven tie elokuva kertoo juuri tämän Perttulin johtaman tiedustelupartion etenemisestä. Myöhemmin Perttuli nimitettiin RjP 6:n valistusupseeriksi ja 3./RjP 6:n komppanianpäälliköksi.

Tammikuussa 14.-23.1.1942 Perttuli toimi Muurmannin radalle suuntautuneen Os. Majewskin retken suuntapartion johtajana. Antti Tuuri on kirjoittanut tästä Jatkosodan miesvahvuudeltaan suurimmasta partioretkestä Rata-nimisen teoksen (1924 miestä ja 268 hevosta).

Tässä Tenho Tikkasen 14.3.2020 Iisalmen Rukajärvi-keskuksessa pitämässä esitelmässä keskitytään pääosin Pentti Perttulin kirjalliseen tuotantoon.

Tenho Tikkasen videotaltioituun esitelmään ”Pentti Perttulin kirjallinen tuotanto” kuuluu Tikkasen samaa seminaariesitelmää varten kokoama Pentti Perttulin 12.3.1989 äänitteen pohjalle rakennettu videokooste ”Pentti Perttuli – Elämäntyönä Rukajärven suunta” (2/2).

Pentti Perttuli – Elämäntyönä Rukajärven suunta

Viimeinen partioretki

Puheenjohtaja Seppo Räihä Perttulin Jotos -seminaarin avauksessa 14.3.2020: Muistelemme tässä seminaarissa kahta yhdistyksemme jäsentä, jotka osallistuivat yhdistyksen toimintaan merkittävällä tavalla. Perttulin kirjallinen tuotanto on mittava. Tauno puolestaan osallistui talkootyöhön ja hänen kädenjälkensä on näkyvissä niin Rukajärvi-keskuksissamme kuin myös Rukajärven tien opasteissa.

”Veteraani Tauno Tikkanen – viimeinen partioretki” -esitelmässä muistelemme Rukajärven veteraani Taunoa, joka oli Talvisodan alussa näköalapaikalla. Hän näki 30.11.1939 Lipolan valvontatornista omin silmin mitä oli alkamassa. Taunon lähes 104-vuotinen elämä päättyi 9.2.2020. Tauno siunattiin eilen 13.3.2020 eli Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivänä haudan lepoon Kiuruveden kirkossa.

Tauno Tikkasesta on muodostunut eräänlainen veteraanityön brändi hänen sanavalmiutensa kautta. Tutuksi ovat tulleet hänen vastauksensa kysymykseen pitkän iän salaisuudesta, ”kyllä sitä elää, kun muistaa hengittää ja tuumoomalla asiat selviää eikä tappelemmalla.”  

Taunon ”Viimeiseksi partioretkeksi” kutsumme siunaustilaisuutta ja sitä edeltänyttä aikaa. Esitelmä on samalla kuvaus paitsi Taunon elämän viimeisistä päivistä, se on kuvaus monien veteraanien viimeisistä elinvuosista maassamme. Esitelmässä kerrotaan miehestä, joka säilytti huumorintajunsa ja seurasi aikaansa viimeisiin elinpäiviinsä saakka. Kuten Tauno itse asian ilmaisi, viime aikoina lähinnä ”otsikkotasolla”: huomiota kiinnitettiin vain olennaiseen, mutta niihin hän otti myös vahvasti kantaa.

Tauno osallistui kotipihansa Rukajärven tien perinnepolulla 30.11.2019 yhdistyksemme järjestämään muistotilaisuuteen ”80 vuotta Talvisodan syttymisestä.”

Esitelmän veteraani Tauno Tikkasen ”Viimeisestä partioretkestä” piti 14.3.2020 Perttulin Jotos -seminaarissa Taunon poika Tenho Tikkanen.

”Viimeinen partioretki”

Seminaarin oheismateriaali

Oheisena julkaisemme talousneuvos Jouko Pennasen pitämän esitelmän 80 vuoden takaisista Iisalmen pommituksista. Esitelmän videokoosteeseen (51 min) voi tutustua linkin takaa TÄÄLTÄ ja myös esitelmän kirjallisen osan voi lukea TÄÄLTÄ .

Pentti Perttulin kirjallisesta tuotannosta esitelmöi Tenho Tikkanen. Esitelmään voi tutustua linkin kautta TÄÄLTÄ, sekä videoituun esitelmään TÄÄLTÄ 1/2. sekä Pentti Perttuli – elämäntyönä Rukajärven suunta TÄÄLTÄ 2/2. :

Veteraani Tauno Tikkasen ”Viimeisestä partioretkestä” esitelmän piti Taunon poika Tenho Tikkanen ja sen voi nähdä TÄÄLTÄ. Videotallenne julkistuu tänään klo 21.00.

Tauno Tikkasta ovat omaisten toivomuksen mukaisesti muistaneet kukkatervehdysten sijasta lahjoituksin Rukajärven suunnan historiayhdistys ry:n pankkitilin kautta 47 henkilöä (nimiluetteloon voi tutustua TÄÄLTÄ. Lahjoituksia on yhteensä 3.830 €). Esitämme osanottomme sekä parhaat kiitoksemme yhdistyksemme puolesta.