Jari Kärkkäisen luento Joen kenttävartiota koskevat selvitykset.

Jari Kärkkäinen on kartoittanut kenttävartio ”Joen” jäljellä olevat rakenteet ja laatinut pohjakartan alueelta. Hänen PoverPoint-esityksessä käydään läpi miten työ tehtiin ja miten saatu kuva eroaa aikaisemmasta tiedosta. Kärkkäisen esitys kokonaisuudessaan kestää n. puolituntia, mikä on videokuvattu ja se on jälkikäteen nähtävissä Rukajärvi-keskuksissa.

Kärkkäisen pelkkä PowerPoint-esitys on nähtävissä jo nyt TÄÄLTÄ:

Kannattaa lukea myös aiemmat Joen kenttävartioselvitykset  TÄÄLTÄ1 ja TÄÄLTÄ2 sekä TÄÄLTÄ3:

Tutkimusmatkailijat Reijo Pulkkinen, Innsa ja Jari Kärkkäinen sekä Pavel Kozlovskij. Jari Kärkkäisellä on erityisen laajat yhteydet Rukajärven alueella toimiviin kulttuurihenkilöihin, museojohtajiin sekä sotahistoriaharrastajiin.
Rukajärven ystävien vierailu Suomessa 3.7.2016. Lieksan kirjastotoimenjohtaja Lea Tserni-Puittinen esitteli Lieksan kirjaston toimintaa Rukajärvi-keskuksessa pidetyssä tilaisuudessa.