Epookki.fi

Epookki.fi on Rukajärven suunnan historiayhdistyksen jäsenillä käytössään oleva sähköinen palvelu, jossa heidän käyttöönsä jaetaan kerättyä perinneaineistoa, kuten kuvia, muistelmia, taistelukertomuksia jne. Palvelun käyttö edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenet voivat hakea siihen käyttöoikeuksia, jolloin he pääsevät tallentamaan keräämäänsä aineistoa ja katselemaan muiden tallentamia tietoja.

Lisäksi jokainen epookki.fi -sivustolle rekisteröitynyt voi tallentaa tietoa sivuston pitäjän julkiseen osaan. Rukajärven suunnan historiayhdistys -nimellä olevaan perinnearkistoon voivat tallentaa vain jäsenhakemuksen ja oheisen käyttäjätunnuksen saaneet henkilöt. Perinnearkiston käyttäjätunnukset myöntää hakemuksesta (liite) RSHY ry:n hallitus. Lisäksi tietoa voi tallentaa käyttörajoituksen alaiseen arkistoon, joka ei ole julkinen. Tiedon luovuttaja määrää käyttörajoituksesta. Käyttörajoituksen alaisen tiedon järjestelmään tallentaa vain RSHY ry:n hallituksen valtuuttama henkilö.

Tähän sivustoon tallennettua tietoa on Rukajärven suunnan historiayhdistyksellä sen jäsenillä ja käyttäjätunnuksen saaneilla henkilöillä, oikeus käyttää vapaasti yhdistyksen ja jäsenten julkaisemissa teoksissa, kirjoissa ja äänitteissä. Vain käyttörajoituksen alainen tieto tekee em. pääsäännöstä poikkeuksen.

RSHYry:n Epookki.fi -sivuston käyttöoikeus myönnetään vain yhdistyksen jäsenmaksun suorittaneille jäsenille. Tästä syystä Epookki.fi -tietojärjestelmän käyttöoikeushakemus on kaksivaiheinen.

1) Liity ensin jäseneksi,
Linkki: http://www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi/historiayhdistys/liity-jaseneksi/

2) Jäsenmaksun suorittanut jäsen voi hakea Epookki.fi -tietojärjestelmän käyttöoikeutta (Lomake oheisena). Tämän hakemuksen voi tehdä heti jäsenhakemuksen lähettämisen jälkeen.

Hakemukset välitetään tämän järjestelmän kautta suoraan yhdistyksen toimihenkilöille, joka myöntää Epookki.fi -sivuston käyttäjätunnuksen. Tieto käyttäjätunnuksesta välitetään hakemuksen tehneelle henkilölle hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietolain mukaisesta rekisteristä vastaa Oppifi Oy, joka hallinnoi epookki.fi -sivustoa.

Epookki.fi-sivuston:

Rekisteriseloste: http://www.epookki.fi/terms/privacy_policy.jsp

Käyttöehdot: http://www.epookki.fi/terms/termsOfUsage.jsp

Ilmoitusmenettely: http://www.epookki.fi/terms/complaint_policy.jsp