KIURUVEDEN RUKAJÄRVI-KESKUKSEN AVAJAISET, PERTTULIN JOTOS SEMINAARI JA YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 13.3.2021

Hyvä yhdistyksen jäsen

Kiuruveden Rukajärvi-keskuksen avajaiset ja Perttulin Jotos seminaari pidetään 13.3.2021 klo 11.00 – 14.00. Paikkana on Kiuruveden Rukajärvi-keskus Hotelli-ravintola Peltohovi Asematie 9, 4700 Kiuruvesi. Koronan takia tilaisuus striimataan.

Yhdistyksen vuosikokous on seminaarin jälkeen alkaen klo 14.00. Kokouspaikkana on Kiuruveden Rukajärvi-keskus, osoite Hotelli-ravintola Peltohovi Asematie 9, 4700 Kiuruvesi.

Koronan takia vuosikokoukseen on ennakkoilmoittautuminen, joka on tehtävä 8.3.2021 mennessä sihteerille Jari Kärkkäinen 0500 279 633 tai jhkarkkainen(a)gmail.com

Mikäli kokousta ei voida pitää koronan takia, se järjestetään videopalvelun kautta. Linkki kokoukseen lähetetään erikseen jäsenille sähköpostilla.

Kahvitarjoilu

Vuosikokouksen esityslista:

1§ Kokouksen avaus
2§ Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
4§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi valtakirjojen tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
5§ Tarkastetaan valtakirjat ja todetaan äänimäärät ja äänioikeus
6§ Esitetään päättyneen toimintakauden kertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai päätetään toimenpiteistä, joihin päättyneen toimintakauden hallinto ja siitä tehty tilintarkastajain lausunto antavat aihetta.
8§ Päätetään meneillään olevalle toimintakaudelle eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruuksista ja maksutavasta
9§ Vahvistetaan meneillään olevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus.
10§ Valitaan puheenjohtaja sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11§ Valitaan kokouspäätöksen mukaisesti yksi tai kaksi toiminnantarkastaja ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa.
12§ Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
13§ Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen hallitus

Tervetuloa